INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MEDICUS Sp. z o.o., którego siedziba znajduje się w Prudniku , ul. Kościuszki 15, 48-200 Prudnik, tel. 774362525, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem ochrony danych jest:

    Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez administratora.

    Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

    a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której 

    b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek  określa:

 ✔ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

 ✔ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowancyh ze środków publicznych,

 ✔ ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

 ✔ ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

 ✔ ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz inne, odrębne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, w tym regulacje wewnętrzne administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww.celu przetwarzania, 

 c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony do ochrony żywotnych interesów osoby,której dane dotyczą, lub innej osob fizycznej.

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych osobowych: NFZ, ZUS, podmioty lecznicze oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych, właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, w tym regulacji wewnętrznych administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany.

Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że: 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania i w okresie   późniejszym, zgodnie z wymogami odrębnych, właściwych przepisów prawa i / lub umów, czy inncyh instrumentów prawnych, w tym regulacji wewnętrznych administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania.

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Państwa danych osobowych:

     a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku       prawnego ciążącego na administratorze,

     b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.

         Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe.

         Podanie Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.

    Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.

         Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie  wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania.

 

 10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Państwa dane nie są profilowane.                                                            

    

 

 

 25.05.2018 r. 

                                                                     

                                                                  

 

    

  

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć