W Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” pacjenci mogą korzystać z kompleksowych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, czyli usług lekarzy internistów, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych i położnych środowiskowo-rodzinnych.

Każdy ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz wyboru dowolnego lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położnej. W tym celu należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji Przychodni. Istnieje również możliwość pobrania deklaracji z naszej strony internetowej.

Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej w naszej Przychodni.

W Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” świadczenia zdrowotne udzielane są ambulatoryjnie (tj. w Przychodni) lub w miejscu zamieszkania chorego. Pacjenci rejestrowani są osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie. W miarę możliwości świadczeniodawcy świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia bądź w pierwszym wolnym terminie. W czasie rejestracji pacjent zostaje poinformowany o dacie i godzinie realizacji świadczenia zdrowotnego.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia ogólna POZ

Poradnia ogólna POZ

Poradnia Ogólna - tel. 77 436 30 06
czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00,
w soboty w godz. 8:00 – 12:00 (wyłącznie wykonywanie iniekcji zleconych przez lekarza)

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Lekarze przyjmujący w Poradni:
- Tomasz Schmidt
- Urszula Kosińska-Czechowska
- Elżbieta Piaścińska
- Janusz Romaniuk
- Jan Ziubrzyński

Poradnia ogólna

Poradnia dziecięca POZ

Poradnia dziecięca POZ

Poradnia Dziecięca - tel. 77 436 24 03
czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00
w soboty w godz. 8:00 – 12:00 (wyłącznie wykonywanie iniekcji zleconych przez lekarza)

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Lekarze przyjmujący w Poradni:
- Maria Kotlińska-Stolarz
- Joanna Ordysińska

Poradnia dziecięca

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej tel. 77 436 24 03 / 695 362 525
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne świadczą opiekę pielęgniarską pacjentom i ich rodzinom bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Zabiegi i wizyty pielęgniarek środowiskowo- rodzinnych zleca lekarz pierwszego kontaktu.

Pielęgniarki:
- Małgorzata Domańska
- Joanna Kociuga
- Genowefa Malinczowska
- Mieczysława Sobota
- Elżbieta Stefańska

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej tel. 77 436 30 06 / 506 411 897 / fax: 77 436 25 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Położna środowiskowo-rodzinna świadczy usługi medyczne w zakresie:
- edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży (w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka) – przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa;
- opieki medycznej nad kobietą w połogu oraz noworodkiem do drugiego miesiąca życia;
- opieki pielęgnacyjnej po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej.

Położna:
- Aleksandra Osińska

Poradnia Medycyny Rodzinnej Prudnik ul. Koziołka 9

Poradnia Medycyny Rodzinnej Prudnik ul. Koziołka 9

Poradnia nieczynna

Informujemy, iż Poradnia Medycyny Rodzinnej przy ul.Koziołka 9 w Prudniku w najbliższych dniach będzie nieczynna.
Przez ten czas, pacjenci proszeni są o zgłaszanie się do Przychodni przy ul. Kościuszki 15. Przepraszamy za utrudnienia.

Lekarze przyjmujący w Przychodni:
- Urszula Kosińska-Czechowska
- Joanna Ordysińska

Poradnia Medycyny Rodzinnej Szybowice 297

Poradnia Medycyny Rodzinnej Szybowice 297

tel. 77 436 67 28

 

Transport Sanitarny w POZ

Transport Sanitarny w POZ

Transport Sanitarny w POZ - tel. 77 436 25 25 / 77 436 30 06

Udzielanie świadczeń transportu sanitarnego polega na zapewnieniu pacjentom, ze wskazań medycznych przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego /ambulansem/ na leczenie bądź konsultacje.

Transport odbywa się na zasadach przewidzianych w:

  1. art.. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210);
  2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niepełnosprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 275) z późniejszymi zmianami;
  3. Załączniku do zarządzenia nr 26/2008/DSOZ z dnia 9 maja 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jednolity zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Zasady zgłoszenia transportu sanitarnego w POZ:

  1. Lekarz POZ wydaje skierowanie pacjentowi (z określeniem stopnia niepełnosprawności);
  2. Informację o zgłoszeniu transportu w celu umówienia terminu należy zgłosić w rejestracji Przychodni

Zasady rozliczania transportu:

BEZPŁATNIE:
- na podstawie zlecenia lekarza POZ w przypadku gdy u świadczeniobiorcy występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia;

CZĘŚCIOWO ODPŁATNIE:
- na podstawie zlecenia lekarza POZ w sytuacji niewymagającej konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zgodnie z przepisami prawa:
- niesprawność II stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- II stopień niesprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60 %.

ODPŁATNIE:
- I stopień niesprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100%;
- niesprawność I stopnia – do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego.

 43

Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne

 

 

Pracownie diagnostyczne w naszej przychodni realizują zlecenia lekarzy w ramach kontraktu z NFZ jak również odpłatnie.

EKG

USG (czytaj więcej...)

Badania słuchu

 Punkt pobrań materiałów do badań analitycznych (czytaj więcej...)

Spirometria(czytaj więcej...) 

W zakresie badań RTG posiadamy zawartą umowę z Prudnickim Centrum Medycznym oraz z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Białej.

Gabinet zabiegowy i punkt szczepień

Gabinet zabiegowy i punkt szczepień

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00, w soboty w godz. 8:00 – 12:00

W gabinecie zabiegowym bezpłatnie realizowane są zabiegi i iniekcje zlecone przez lekarzy z naszej przychodni. Pozostałe zlecenia realizowane są odpłatnie.

Zakres świadczeń:
- iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne i śródskórne,
- podawanie kroplówek,
- pomiar poziomu cukru we krwi,
- szczepienia ochronne.

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć