Poradnia Otolaryngologiczna czynna:

Poniedziałek   8:00 - 11:00  
Wtorek   8:00 - 18:00  
Środa   8:00 - 14:00    15:00 – 19:00 
Czwartek   8:00 - 11:00  
Piątek  8:00 - 14:00  

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00 osobiście lub pod nr tel. 77 436 30 06

Przychodnia Lekarska „MEDICUS” w Prudniku w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) świadczy usługi medyczne w Poradni Otolaryngologicznej. Ze świadczeń tych mogą korzystać pacjenci ubezpieczeni w NFZ posiadający skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarze przyjmujący w Poradni:
- Małgorzata Kawecka-Kaszucka
- Aleksandra Ciotucha-Milejska

WAŻNE!Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i wyznaczy zostanie termin, w którym świadczenie to będzie mogło być zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Więcej na temat kolejek / listy oczekujących tutaj : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć