Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – tel. 77 436 25 25
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00
w soboty w godz. 8:00 – 13:00

Zadaniem Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Ze świadczeń tych mogą korzystać pacjenci posiadający właściwe skierowanie od lekarza.

W ramach rehabilitacji w Ośrodku świadczenia medyczne udzielane są przez wykwalifikowany personel:
• Psychologa
• Logopedę
• Terapeutę zajęciowego
• Fizjoterapeutę
• Lekarza rehabilitacji

WAŻNE!Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i wyznaczy zostanie termin, w którym świadczenie to będzie mogło być zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Więcej na temat kolejek / listy oczekujących tutaj : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

151819

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć