Przychodnia Lekarska „MEDICUS” w Prudniku świadczy bezpłatnie ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji oraz transportu sanitarnego na mocy kontraktów z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (OOW NFZ) z siedzibą w Opolu. Ponadto Przychodnia świadczy usługi odpłatnie w zakresie medycyny pracy, badań kierowców oraz innych badań specjalistycznych.  

                                                                                        A

Na rynku usług medycznych jesteśmy od 1 stycznia 2000 r. stale poszerzając zakres oraz poziom świadczonych usług. Przychodnia funkcjonuje w budynkach zmodernizowanych, przystosowanych do aktualnych wymogów. Fachowy personel, miła obsługa, nowoczesny sprzęt medyczny to atuty, dzięki którym obejmujemy opieką medyczną coraz większą grupę pacjentów – tj. mieszkańców Prudnika i okolic.

W Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” pacjenci mogą korzystać z kompleksowych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, czyli usług lekarzy internistów, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położnych środowiskowo-rodzinnych.

Każdy ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz wyboru dowolnego lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położnej. W tym celu należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji Przychodni. Istnieje również możliwość pobrania deklaracji z naszej strony internetowej

Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej w naszej Przychodni.

W Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” świadczenia zdrowotne udzielane są ambulatoryjnie (tj. w Przychodni) lub w miejscu zamieszkania chorego. Pacjenci rejestrowani są osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie. W miarę możliwości świadczeniodawcy świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia bądź w pierwszym wolnym terminie. W czasie rejestracji pacjent zostaje poinformowany o dacie i godzinie realizacji świadczenia zdrowotnego.

W ramach Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” funkcjonują jednostki organizacyjne:
1) Przychodnia Lekarska w Prudniku przy ul. Kościuszki 15,
2) Poradnia Medycyny Rodzinnej w Prudniku przy ul. Koziołka 9,
3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szybowicach (Szybowice 297).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć