Przychodnia Lekarska Prudnik ul. Kościuszki 15

Poradnia ogólna POZ

Poradnia ogólna POZ

Poradnia Ogólna - tel. 77 436 30 06
czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00,
w soboty w godz. 8:00 – 12:00 (wyłącznie wykonywanie iniekcji zleconych przez lekarza)

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Lekarze przyjmujący w Poradni:
- Tomasz Schmidt
- Urszula Kosińska-Czechowska
- Elżbieta Piaścińska
- Janusz Romaniuk
- Jan Ziubrzyński

Poradnia ogólna

Poradnia dziecięca POZ

Poradnia dziecięca POZ

Poradnia Dziecięca - tel. 77 436 24 03
czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00
w soboty w godz. 8:00 – 12:00 (wyłącznie wykonywanie iniekcji zleconych przez lekarza)

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Lekarze przyjmujący w Poradni:
- Maria Kotlińska-Stolarz
- Joanna Ordysińska

Poradnia dziecięca

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej tel. 77 436 24 03 / 695 362 525
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne świadczą opiekę pielęgniarską pacjentom i ich rodzinom bezpośrednio w miejscu zamieszkania. Zabiegi i wizyty pielęgniarek środowiskowo- rodzinnych zleca lekarz pierwszego kontaktu.

Pielęgniarki:
- Małgorzata Domańska
- Joanna Kociuga
- Genowefa Malinczowska
- Mieczysława Sobota
- Elżbieta Stefańska

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej

Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej tel. 77 436 30 06 / 506 411 897 / fax: 77 436 25 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Położna środowiskowo-rodzinna świadczy usługi medyczne w zakresie:
- edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży (w tym również kobiet w ciąży wysokiego ryzyka) – przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa;
- opieki medycznej nad kobietą w połogu oraz noworodkiem do drugiego miesiąca życia;
- opieki pielęgnacyjnej po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej.

Położna:
- Aleksandra Osińska

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna czynna:

Poniedziałek   8:00 - 11:00  
Wtorek   8:00 - 18:00  
Środa   8:00 - 14:00    15:00 – 19:00 
Czwartek   8:00 - 11:00  
Piątek  8:00 - 14:00  

 

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00 osobiście lub pod nr tel. 77 436 30 06

Przychodnia Lekarska „MEDICUS” w Prudniku w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) świadczy usługi medyczne w Poradni Otolaryngologicznej. Ze świadczeń tych mogą korzystać pacjenci ubezpieczeni w NFZ posiadający skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarze przyjmujący w Poradni:
- Małgorzata Kawecka-Kaszucka
- Aleksandra Ciotucha-Milejska

WAŻNE!Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i wyznaczy zostanie termin, w którym świadczenie to będzie mogło być zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Więcej na temat kolejek / listy oczekujących tutaj : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna czynna:

Poniedziałek  15:00 - 20:00  
Czwartek  08:00 - 20:00  
Piątek  14:30 - 20:00  

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00 osobiście lub pod nr tel. 77 436 30 06

Lekarze przyjmujący w Poradni:
- Witold Kaczmarczyk
- Celestyn Kalisz
- Krzysztof Latacz

Ze świadczeń w Poradni Rehabilitacyjnej mogą korzystać pacjenci posiadający skierowanie. 

WAŻNE!Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i wyznaczy zostanie termin, w którym świadczenie to będzie mogło być zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Więcej na temat kolejek / listy oczekujących tutaj : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

Gabinet Fizjoterapii

Gabinet Fizjoterapii

Gabinet Fizjoterapii – tel. 77 436 29 17
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Gabinet świadczy usługi w zakresie:
1) Fizykoterapii:
- magnetoterapia,
- laseroterapia,
- światłolecznictwo,
- ultradźwięki,
- elektroterapia,
- krioterapia;
2) Hydroterapii;
3) Kinezyterapii (ćwiczenia ruchowe);
4) Masażu.

Świadczenie medyczne z zakresu fizjoterapii udzielane są na podstawie skierowania od lekarza bądź odpłatnie według cennika usług medycznych Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” w Prudniku.

WAŻNE!Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i wyznaczy zostanie termin, w którym świadczenie to będzie mogło być zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Więcej na temat kolejek / listy oczekujących tutaj : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

080912130506

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – tel. 77 436 25 25
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00
w soboty w godz. 8:00 – 13:00

Zadaniem Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Ze świadczeń tych mogą korzystać pacjenci posiadający właściwe skierowanie od lekarza.

W ramach rehabilitacji w Ośrodku świadczenia medyczne udzielane są przez wykwalifikowany personel:
• Psychologa
• Logopedę
• Terapeutę zajęciowego
• Fizjoterapeutę
• Lekarza rehabilitacji

WAŻNE!Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i wyznaczy zostanie termin, w którym świadczenie to będzie mogło być zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Więcej na temat kolejek / listy oczekujących tutaj : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

151819

Transport Sanitarny w POZ

Transport Sanitarny w POZ

Transport Sanitarny w POZ - tel. 77 436 25 25 / 77 436 30 06

Udzielanie świadczeń transportu sanitarnego polega na zapewnieniu pacjentom, ze wskazań medycznych przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego /ambulansem/ na leczenie bądź konsultacje.

Transport odbywa się na zasadach przewidzianych w:

  1. art.. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210);
  2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niepełnosprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 275) z późniejszymi zmianami;
  3. Załączniku do zarządzenia nr 26/2008/DSOZ z dnia 9 maja 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jednolity zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Zasady zgłoszenia transportu sanitarnego w POZ:

  1. Lekarz POZ wydaje skierowanie pacjentowi (z określeniem stopnia niepełnosprawności);
  2. Informację o zgłoszeniu transportu w celu umówienia terminu należy zgłosić w rejestracji Przychodni

Zasady rozliczania transportu:

BEZPŁATNIE:
- na podstawie zlecenia lekarza POZ w przypadku gdy u świadczeniobiorcy występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia;

CZĘŚCIOWO ODPŁATNIE:
- na podstawie zlecenia lekarza POZ w sytuacji niewymagającej konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zgodnie z przepisami prawa:
- niesprawność II stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- II stopień niesprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60 %.

ODPŁATNIE:
- I stopień niesprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100%;
- niesprawność I stopnia – do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego.

 43

Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy wykonuje badania wstępne, okresowe, kontrolne i sanitarno-epidemiologiczne pracowników, badania kierowców oraz kandydatów na kierowców. Ponadto w Poradni przeprowadzane są bezpłatnie (na mocy umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu) badania uczniów i młodocianych. W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania Ekg, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania radiologiczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Na badanie do lekarza o specjalności z medycyny pracy Pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem z zakładu pracy z wyszczególnionymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Lekarz medycyny pracy: Tadeusz Wylęgała przyjmuje:

Poniedziałek   16:30 - 18:00
Wtorek   07:00 - 07:45
Środa   07:00 - 07:45
Czwartek   16.30 - 18:00
Piątek  07:00 - 07:45

 

Pielęgniarka medycyny pracy przyjmuje:

Poniedziałek  11:00-18:00
Wtorek 07:00-14:00
Środa 07:00-14:00
Czwartek 11:00-18:00
Piątek 07:00-14:00

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 77 436 64 22

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w/w godzin po wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych.

Proponujemy kompleksową obsługę zakładów pracy i osób indywidualnych. Zapewniamy fachową obsługę, krótkie terminy wizyt, konkurencyjne ceny. 

Pracodawca korzystając z usług Poradni zapewnia swoim pracownikom pełne, rzetelne i szybko wykonywane badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne).

W stałej dyspozycji poradni znajdują się następujące urządzenia diagnostyczne:
- EKG spoczynkowe
- USG wyposażony w komplet głowic
- Aparat audiometryczny z komorą ciszy

Ponadto współpracujemy z poradnią neurologiczną, okulistyczną i psychologiczną.

 

Pracownie diagnostyczne

Pracownie diagnostyczne

 

 

Pracownie diagnostyczne w naszej przychodni realizują zlecenia lekarzy w ramach kontraktu z NFZ jak również odpłatnie.

EKG

USG (czytaj więcej...)

Badania słuchu

 Punkt pobrań materiałów do badań analitycznych (czytaj więcej...)

Spirometria(czytaj więcej...) 

W zakresie badań RTG posiadamy zawartą umowę z Prudnickim Centrum Medycznym oraz z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Białej.

Poradnie bez kontraktu z NFZ

Poradnie bez kontraktu z NFZ

Informujemy, iż w budynku Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” funkcjonują niżej wymienione Poradnie świadczące usługi odpłatnie:

- Poradnia Ortopedyczna,
- Poradnia Preluksacyjna,
- Poradnia Dietetyczna,
- Centrum Obsługi Osób Niedosłyszących AUDIFON MRÓZ Spółka Jawna (istnieje możliwość uzyskania refundacji NFZ na aparaty słuchowe).
- Poradnia Medycyny Pracy
- Badania kierowców

Gabinet zabiegowy i punkt szczepień

Gabinet zabiegowy i punkt szczepień

czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00, w soboty w godz. 8:00 – 12:00

W gabinecie zabiegowym bezpłatnie realizowane są zabiegi i iniekcje zlecone przez lekarzy z naszej przychodni. Pozostałe zlecenia realizowane są odpłatnie.

Zakres świadczeń:
- iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne i śródskórne,
- podawanie kroplówek,
- pomiar poziomu cukru we krwi,
- szczepienia ochronne.

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć