Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska i Pielęgniarska w POWIECIE PRUDNICKIM

NZOZ OPTIMA MEDYCYNA S.A. ul. Nyska 1 48-200 Prudnik

tel. 77 547 01 40

Świadczenia udzielane są w godzinach:
w dni powszednie – od 18:00 do 8:00 dnia następnego
w dni wolne od pracy od 8:00 do 8:00 dnia następnego

Zasady udzielania świadczeń
Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Świadczenia te są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.
W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18:00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

 

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć