Gabinet Fizjoterapii – tel. 77 436 29 17
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00

Gabinet świadczy usługi w zakresie:
1) Fizykoterapii:
- magnetoterapia,
- laseroterapia,
- światłolecznictwo,
- ultradźwięki,
- elektroterapia,
- krioterapia;
2) Hydroterapii;
3) Kinezyterapii (ćwiczenia ruchowe);
4) Masażu.

Świadczenie medyczne z zakresu fizjoterapii udzielane są na podstawie skierowania od lekarza bądź odpłatnie według cennika usług medycznych Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” w Prudniku.

WAŻNE!Jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej nie może zostać zrealizowane w dniu zgłoszenia pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących i wyznaczy zostanie termin, w którym świadczenie to będzie mogło być zrealizowane. Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe. Ma na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zapisania na listę oczekujących niezbędna jest zgoda pacjenta oraz skierowanie na leczenie (jeżeli jest wymagane).
Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz z udzielenia świadczenia, poinformuj o tym świadczeniodawcę w możliwie najkrótszym terminie.
W celu otrzymania danego świadczenia możesz wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Więcej na temat kolejek / listy oczekujących tutaj : http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/listy-oczekujacych/

080912130506

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć