O nas

Przychodnia Lekarska „MEDICUS” świadczy bezpłatnie ambulatoryjne usługi medyczne w zakresie: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej, rehabilitacji oraz transportu sanitarnego na mocy kontraktów z NFZ.
Ponadto świadczymy także usługi odpłatnie w zakresie medycyny pracy, badań kierowców oraz innych badań specjalistycznych.

chron siebie i innych v1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAWIRUSA

 

 Na rynku usług medycznych jesteśmy od 1 stycznia 2000 r. stale poszerzając zakres oraz poziom świadczonych usług. Przychodnia funkcjonuje w budynkach zmodernizowanych, przystosowanych do aktualnych wymogów. Fachowy personel, miła obsługa, nowoczesny sprzęt medyczny to atuty, dzięki którym obejmujemy opieką medyczną coraz większą grupę pacjentów – tj. mieszkańców Prudnika i okolic.

W Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” pacjenci mogą korzystać z kompleksowych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, czyli usług lekarzy internistów, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych i położnych środowiskowo-rodzinnych.

Każdy ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz wyboru dowolnego lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki i położnej. W tym celu należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji Przychodni. Istnieje również możliwość pobrania deklaracji ze strony. Zapraszamy do wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej w naszej Przychodni.

W Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” świadczenia zdrowotne udzielane są ambulatoryjnie (tj. w Przychodni) lub w miejscu zamieszkania chorego. Pacjenci rejestrowani są osobiście lub telefonicznie. W miarę możliwości świadczeniodawcy świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia bądź w pierwszym wolnym terminie. W czasie rejestracji pacjent zostaje poinformowany o dacie i godzinie realizacji świadczenia zdrowotnego.

Zostań naszym pacjentem


W ramach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) finansowanej z Narodowego Funduszu Zdrowia, nasi Pacjenci mogą korzystać z usług lekarzy internistów, pediatrów, pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położnych oraz transportu sanitarnego POZ. Prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej ma każdy ubezpieczony w ramach NFZ. Aby dokonać wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej w naszej przychodni, należy dostarczyć do rejestracji osobiście wypełnioną "Deklarację wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej", którą możecie Państwo otrzymać w wersji papierowej w rejestracji naszej Przychodni lub pobrać w wersji PDF z naszej strony
W ramach usług Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) i Rehabilitacji zapraszamy ubezpieczonych w NFZ pacjentów ze skierowaniami do właściwego lekarza specjalisty.

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć